با سلام به اطلاع مخاطبین محترم می رسانم که نسخ اهم و درجه اولی که در کار تصحیح حافظ در اختیار این حقیر می باشند به شرح ذیل است. چنانچه شما نیز نسخه ای خطی از دیوان حافظ را در کتابخانه ای می شناسید که تاریخ ترقیمه آن قبل از نیمه دوم قرن نهم هجری یعنی پیش از سنه 850 هجری قمری است، اطلاع رسانی از مشخصات و محل نگهداری آن به بنده؛ مزید امتنان و تشکر و خدمتی به فرهنگ پارسی و غنای بیشتر دیوان حافظ  در آینده خواهد بود.
در صورت معرفی چنین نسخه ای از سوی شما ودسترسی مصحح به آن؛ این منبع به نام  شخص شما در جامع ترین و موثق ترین تصحیح دیوان حافظ مورد بهره قرار خواهد گرفت و ماندگار خواهد شد :

نسخه کتابخانه دربار سلطان احمد ایلکانی نوشته شده سنه 785 

نسخه  سنه 792 اعلی مرندی

سنه 800 آتابای

نسخه سنه  801 نورعثمانیه

نسخه سنه 802 مجموعه هند 

نسخه سنه 807 تاجیکستان

نسخه سنه 811 کو

نسخه سنه 813 مجموعه ل

نسخه سنه 814 ایاص

نسخه سنه 816 ایاص

نسخه  سنه 818 هند

نسخه سنه 820 م

نسخه سنه  821 میشیگان

نسخه سنه 822 اس

نسخه سنه 827  کمبریج

نسخه سنه 827 خلخالی

نسخه سنه 831 آپ

نسخه سنه 834 مج

نسخه سنه 839 بودلیان

و بیش از چهل نسخه دیگر از کتابخانه های سرتاسر جهان تا پایان قرن نهم هجری.

جهت مشاهده نمونه ای از غزلیات تصحیح شده با بهره از منابع فوق؛ روی لینک زیر کلیک بفرمایید
سعید کافی انارکی- ساربان
813801
827
گل در بر و می در کف و